Treaty Settlements List - $3.07b financial redress

Treaty settlements 1989-2016  (See subpage at bottom 1848 - 1958)

A Treaty of Waitangi settlement includes financial redress (cash and/or property), rights of first refusal on the purchase of properties within the claim area, cultural redress, and co-governance arrangements. Cultural redress and co-governance include dollar amounts not included in the financial redress total. The financial redress amounts are sometimes “plus interest” where the interest is not specified.

The settlements detailed below were compiled from information on the Office of Treaty Settlements website and includes claimant group, date of settlement, and dollar value to December 31, 2016. 

Claimant group

Year

Value ($m)

COMPLETED SETTLEMENTS

 

 

Waitomo        (loan)

1990

1.00 

Commercial Fisheries

1992

170.00

Ngati Rangiteaorere

1993

0.76

Hauai

1993

0.72

Ngati Whakaue

1994

5.21

Waikato/Tainui

1995

240.25

Waimakuku

1995

0.38

Rotoma

1995

0.04

Te Maunga

1996

0.13

Ngai Tahu

1998

273.50

Ngati Turangitukua

1999

5.00

Pouakani

2000

2.65

Te Uri o Hau

2002

17.20

Ngati Ruanui

2003

41.00

*Ngati Tama

2003

14.50

Ngati Awa

2005

60.09

Tuwharetoa (Bay of Plenty)

2005

12.40

Ngaa Rauru Kiitahi

2005

31.00

Te Arawa Lakes

2006

10.80

Ngati Mutunga

2006

14.90

Te Roroa

2008

9.50

Te Pumautanga o Te Arawa

2008

38.90

*Central Nth Island Forests Iwi Collective 

2008

372.56

Taranaki Whanui ki Te Upoko o Te Ika

2009

25.03

*Waikato River

2010-12

211.80

Ngati Apa (North Island)

2010

22.00

Ngati Whare

2012

18.88

*Ngati Manawa

2012

2.60

Ngati Pahauwera

2012

20.00

Ngati Porou

2012

110.00

 
Nga Wai o Maniopoto
 
2012

 --

Maraeroa A and B Blocks

2012

1.80

Ngati Makino

2012

11.30

Ngai Tamanuhiri

2012

11.35

Rongawhakaata

2012

23.24

Ngati Whatua o Orakei

2012

20.00

Ngati Manuhiri

2012

9.00

Ngati Whatua o Kaipara

2013

22.10

Waitaha

2013

11.80

Raukawa

 2014

61.58

Maungaharuru-Tangitu Hapu

 2014

 25.02

Tapuika

 2014

 6.50

Ngati Rangiwewehi

 2014

6.00

Ngati Rangiteaorere

 2014

0.75

Ngati Toa Rangitira

 2014

75.73

Te Atiawa a Maui

 2014

20.01

Ngati Tama ki Te Tau Ihu

 2014

20.31

Ngati Rarua

 2014

19.51

Ngati Koata

 2014

19.51

Rangitane o Wairau

 2014

25.37

 Ngati Kuia

 2014

24.87

Ngati Apa ki te Ra To

 2014

28.37

Tuhoe

 2014

168.92

Tamaki Collective 

 2014

--

Ngati Koroki Kahukura

 2014

6.98

Ngati Haua

 2014

13.80

HB Regional Council Planning Committee

2015


Kawerau a Maki

 2015

6.80

Ngati Kuri

2015 

26.68

Ngai Takoto

 2015

26.59

Te Rarawa

 2015

36.70

Te Aupouri

 2015

24.65

Ngati Hineuru

2016 

27.00

Rangitane o Manawatu

 2016

13.80

Te Atiawa Taranaki

 2016

87.00


Ngaruahine

2016

67.50

Taranaki Iwi

 2016

70.00

                                                        TOTAL

 

2752.88


 


AWAITING LEGISLATIONWanganui River


110.00

Rangitane O Wairarapa


32.50


Te Tira Whakaemi o te Wairoa


100.00

 Ngati Kahu ki Whangaroa


6.50

Ngai Te Rangi and Nga Potiki


29.50

Ngai Ranginui


38.03

Tauranga Moana


0.25

Ngati Pukenga


5.50
 
TOTAL
  
322.28
   
 
GRAND TOTAL
  
3075.16
   
   
   
   
   


* Taranaki tribe Ngati Tama announced in 2012 that it lost its entire $14.5-million settlement received in 2003 blaming poor investments

* By mid-2013, bad investments and bailouts were blamed for wiping out almost half the value off Taupo tribe Tuwharetoa’s $66-million share of the 2008 “Treelord’s” settlement.

*Waikato River. The total includes all payments for 27 years. A total of $130.8-million was paid up front. The government argues that this is not historical redress and so should not be included in the settlement total.

*Ngati Manawa also received $12.2-million worth of Central North Island forestland included in the Central North Island deal.